Ga naar de inhoud

Privacybeleid

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Categorieën persoonsgegevens
3. Grondslag en doel voor gegevensverwerking
4. Periode van opslag
5. Ontvangers van persoonsgegevens
6. Cookiebeleid
7. Beveiliging
8. Uw rechten
9. Plichten

1. Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Marketingkraam. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie en/of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld per e-mail of tijdens het invullen van offertes. In deze privacyverklaring leggen wij duidelijk uit op welke manier en met welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast treft u hier ook al uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking en de manier waarop u gebruik kunt maken van deze rechten.

Marketingkraam is uw specialist op het gebied van online marketing en webdesign. Wij zorgen ervoor dat uw website altijd optimaal presteert. Naast webdesign zorgen wij ervoor dat uw website altijd en overal vindbaar is! Dankzij onze online marketing strategieën zorgen wij ervoor dat uw (potentiële) klanten u altijd kunnen vinden.

Er zijn een aantal situaties waarvoor Marketingkraam uw persoonsgegevens verwerkt. Denk hierbij aan het versturen van offertes of het houden van contact via e-mail. Het is belangrijk dat u weet wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Daarbij maken wij duidelijk welke rechten u heeft en hoe u hier gebruik van kunt maken.

Marketingkraam neemt uw privacy uiterst serieus en zal persoonsgegevens op een veilige manier verwerken. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende AVG-wetgeving. Deze wetgeving is in Nederland van kracht sinds 25 mei 2018.

2. Categorieën persoonsgegevens

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten laat u bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn zoals uw naam, adres, woonplaats (ook wel NAW-gegevens), geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon volgens artikel 4 lid 1 AVG. De strikte AVG wetgeving schaart eveneens bepaalde bedrijfsgegevens onder persoonsgegevens. Denk aan een e-mailadres zoals: bart.bartens@bedrijf.nl.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens waarvoor u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verwerken hiervan of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het invullen van een contactformulier.

3. Grondslag en doel voor gegevensverwerking

Wij kunnen alleen rechtmatig persoonsgegevens verwerken wanneer wij dit doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de verleende toestemming van de betrokkene, artikel 6 lid 1 sub a AVG. Omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons artikel 6 lid 1 sub b AVG. Of omdat de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen artikel 6 lid 1 sub c AVG. AVG verwijst hiermee naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zonder persoonsgegevens kunnen wij u geen goede dienstverlening bieden.

Met “verwerken” wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend bedoeld het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bijwerken, wijzigen, opvragen, gebruiken en verstrekken van persoonsgegevens volgens artikel 4 lid 2 AVG.

Doelen waarvoor Marketingkraam uw persoonsgegevens verwerkt:

1) Contact(formulier)
Indien u contact zoekt met Marketingkraam op eniger wijze zoals telefonisch of via de e-mail, dan wel via het contactformulier op de website van Marketingkraam, worden de door u opgegeven persoonsgegevens verwerkt door Marketingkraam.

Wanneer u contact opneemt met Marketingkraam wordt in ieder geval uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer verwerkt, afhankelijk van de wijze waarop u contact opneemt met Marketingkraam.

2) Uitvoering overeenkomst
Voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en Marketingkraam is het voor Marketingkraam noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Voor het uitvoeren van de volgende diensten verwerkt Marketingkraam persoonsgegevens:

 • Bouw van websites en webshops
 • Online marketingactiviteiten
 • Strategie
 • Advies
 • Training & workshops

3) Factureren
Voor het versturen van facturen verzameld Marketingkraam de benodigde persoonsgegevens. Onder het ‘versturen van facturen’ wordt onder andere gelijkgesteld;

 • Het versturen van betalingsverzoeken;
 • Het versturen van een betalingsbevestiging;
 • Het versturen van betalingsherinneringen;

4) Offertes
Voor het versturen van de door u opgevraagde offertes maakt Marketingkraam gebruik van persoonsgegevens. Voor het versturen van offertes worden onder andere uw NAW-gegevens (adres en woonplaats alleen bij fysieke versturing) en uw e-mailadres verwerkt. Uw telefoonnummer wordt alleen verwerkt indien u telefonisch contact opneemt met Marketingkraam of hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld door vermelding van uw telefoonnummer in de e-mail.

5) Gebruik van derden
Het is mogelijk dat voor het uitvoeren van onze diensten, Marketingkraam gebruik maakt van derde partijen. Zoals het uitvoeren van promotionele werkzaamheden. Voor de uitvoer van deze taken worden bepaalde persoonsgegevens verstrekt aan deze derde partij. Hiervoor worden in ieder geval uw NAW-gegevens en de door u opgegeven contactgegevens gedeeld.

U wordt te allen tijde op de hoogte gesteld wanneer wij gebruik maken van deze derde partij. Dan wel via deze privacyverklaring of indien Marketingkraam het noodzakelijk acht wordt u hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. Indien u het niet eens bent met het delen van uw gegevens aan de derde partij, kunt u hiertegen bezwaar maken. Zie voor het maken van bezwaar hoofdstuk 8 onder 7 van deze privacyverklaring.

6) Administratie
Voor het voeren van een gedegen administratie maakt Marketingkraam in beginsel gebruik van een externe boekhouder. De boekhouder verkrijgt alleen de benodigde informatie voor het voeren van een gedegen administratie.

7) Wettelijke verplichtingen
Marketingkraam dient uw persoonsgegevens te verzamelen om te voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen. Zo zijn wij door de Belastingdienst verplicht om onze administratie voor tenminste 7 jaar te bewaren.

8) Nieuwsbrief
U kunt zich inschrijven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Hiervoor verzamelen wij in ieder geval uw naam en e-mailadres. De nieuwsbrieven bevatten altijd een link om u af te melden.

9)Social media
Marketingkraam maakt gebruik van meerdere social mediakanalen. Wanneer u via deze weg met ons in contact probeert te komen, worden de door u opgegeven gegevens verwerkt voor het desbetreffende doeleind. Deze gegevens zijn onder andere uw (profiel)naam en overige gegevens die u aan ons verstrekt.

Met het gebruik van social mediawebsites zijn de voorwaarden en de privacyverklaring van het desbetreffende social mediaplatform van toepassing. Deze kunnen afwijken van onze privacyverklaring. Marketingkraam maakt gebruik van Twitter (privacybeleid Twitter), Instagram (privacybeleid Instagram) en LinkedIn (privacybeleid LinkedIn). Als u een profiel hebt aangemaakt op social media, kunnen – afhankelijk van uw instellingen op het desbetreffende platform – bepaalde persoonsgegevens van u zichtbaar voor ons zijn, wanneer u gebruikmaakt van een openbaar profiel.

10) Cookies, geplaatst via https://marketingkraam.nl/
Wij verzamelen informatie over uw bezoek aan onze website en hoe u deze gebruikt. Dit kan bestaan uit uw IP-adres, geografische locatie, apparaatinformatie, browsertype, verwijzingsbron, duur van het bezoek, besturingssysteem, aantal bekeken pagina’s, welke pagina’s u heeft bekeken en soortgelijke informatie. Deze informatie kan namens ons worden verzameld door een externe dienstverlener voor websiteanalyse en/of kan worden verzameld met behulp van cookies.

Marketingkraam houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem. De website van Marketingkraam maakt daarbij gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Marketingkraam geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Marketingkraam heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Let op: De Telecommunicatiewet, ook wel bekend als de Nederlandse cookiewet, verplicht Marketingkraam om u te informeren over het gebruik van cookies op onze website. In de cookieverklaring wordt onder andere vermeld welke cookies actief zijn op de website, welke gebruikersgegevens zij volgen en hoe lang de cookies geplaatst worden. Deze informatie over cookies wordt in een apart document gegeven: onze cookieverklaring.

4. Periode van opslag

Marketingkraam vindt het belangrijk dat u precies weet voor hoelang uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Daarom worden de opslagtermijnen nader toegelicht.

1) Contact, factureren, offertes en uitvoering diensten
Persoonsgegevens opgegeven voor de onder hoofdstuk 3 van deze privacyverklaring genoemde doeleinden worden tenminste bewaard voor de termijn welke nodig is om de doeleinden te vervullen. Wanneer de doeleinden zijn vervuld worden deze gegevens bewaard voor maximaal 5 jaar. Voor facturen en offertes bedraagt de termijn minimaal 7 jaar. Eventueel worden deze gegevens langer bewaard indien Marketingkraam hiertoe verplicht wordt door enig wettelijk voorschrift.

2) Administratie en wettelijke verplichtingen
Voor het voeren van onze administratie bewaren wij uw persoonsgegevens voor een minimale periode van 7 jaar, zoals verplicht door de Belastingdienst. Uw gegevens kunnen langer bewaard worden dan 7 jaar indien enig wettelijk voorschrift Marketingkraam hiertoe verplicht stelt.

3) Overeenkomst
Voor de overeenkomsten tussen partijen en gerelateerde documenten hieraan die persoonsgegevens bevatten van opdrachtgevers, bewaart Marketingkraam de gegevens minimaal 7 jaar.

4) Social media
Gegevensbewaring door Twitter, Facebook, Instagram en YouTube, zowel diens Conversion API als andere dienstverlening, is onderhevig aan de voorwaarden van Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. Lees voor meer informatie de privacyverklaring van LinkedIn, Instagram en Facebook.

5. Ontvangers van persoonsgegevens

In bepaalde gevallen is het nodig dat Marketingkraam uw persoonsgegevens deelt met derde partijen. Dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het voeren van onze administratie, uitvoeren van diensten en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Hieronder vindt u een lijst met partijen die de persoonsgegevens van ons verstrekt krijgen. Voor de doeleinden achter deze verwerking kunt u hoofdstuk 3 onder 1 t/m 8 van deze privacyverklaring raadplegen.

Partijen waar Marketingkraam uw persoonsgegevens aan verstrekt zijn:

 • Site host
 • Boekhouder;
 • Vervoerder;
 • Belastingdienst;
 • Salesfeed;
 • Overige overheidsinstanties (indien wettelijke voorschriften hiernaar verplichten);

Wat betreft Google Analytics willen we nog het volgende vermelden: Om de website te laten functioneren maken wij gebruik van Google Analytics. Google ontvangt gegevens over het gebruik van de website. Meer informatie over de gegevens die Google verzamelt kunt u vinden in deze privacyverklaring.

Ook over sociale media geven we u graag nog het volgende mee: Door gebruik te maken van de links van social media op onze website, kunnen gegevens verstrekt worden aan het social mediakanaal, zoals het IP-adres. Met het gebruik van social mediawebsites zijn de voorwaarden en de privacyverklaring van het desbetreffende social mediaplatform van toepassing. Deze kunnen afwijken van onze privacyverklaring. Marketingkraam maakt gebruik van LinkedIn (privacybeleid LinkedIn), Facebook (privacybeleid Facebook) en Instagram (privacybeleid Instagram).

6. Cookiebeleid

Op de website van Marketingkraam worden cookies gebruikt. Marketingkraam gebruikt cookies om haar dienstverlening te verbeteren en u een optimale website ervaring te bieden. Voor het gebruik van bepaalde cookies zal er middels een banner op het scherm toestemming worden gevraagd.

Wat zijn cookies?
Dit zijn kleine tekstbestandjes die door een internetpagina op een pc, mobiele telefoon of tablet worden geplaatst. Marketingkraam maakt gebruik van analytische, functionele, performance en profilerings-/tracking cookies. Wij doen dit op geanonimiseerde wijze: Google Analytics geeft ons inzicht in het aantal bezoekers en de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google Analytics niet toegestaan deze gegevens te gebruiken voor andere Google diensten. Om u inzicht te geven in de aard van de cookies, volgt hieronder een handig overzicht van de soorten cookies.

Analytische cookies:
Met betrekking tot het gebruik van Google Analytics willen we nog een paar opmerkingen maken. Marketingkraam past Google Analytics op een privacyvriendelijke manier toe. Dit houdt in dat we de volgende zaken hebben geregeld:

 • Het delen van gegevens met derden gebeurt altijd anoniem binnen Google Analytics;
 • We maken geen gebruik van andere Google-services via Google Analytics-cookies.

De informatie die Google Analytics verzamelt, wordt vervolgens overgebracht naar Google LLC in de Verenigde Staten van Amerika (en daar opgeslagen op Google-servers). Aangezien in deze situatie de betreffende persoonsgegevens worden overgedragen aan een organisatie buiten de Europese Economische Ruimte, zullen we ervoor zorgen dat er passende maatregelen worden genomen om een ​​passend niveau van bescherming van de persoonsgegevens te garanderen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

In het algemeen zullen we standaard contractvoorwaarden aangaan (zoals goedgekeurd door de Europese Commissie) met de ontvanger. Voor meer informatie over gegevensverwerking in het kader van Google Analytics: lees het privacybeleid van Google, evenals het privacybeleid van Google Analytics.

Wilt u er zeker van zijn dat er geen Google Analytics cookies op uw apparaten worden geplaatst als u onze website bezoekt? Download en installeer dan de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Functionele cookies
Functionele cookies worden gebruikt om de website van Marketingkraam zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens.

Performance cookies
Performance cookies houden bij hoe de website van Marketingkraam gebruikt wordt en of de website goed functioneert onder dit gebruik. Deze cookies zijn geanonimiseerd en verzamelen daarmee geen persoonsgegeven.

Profilerings-/tracking cookies
Profilering-/tracking cookies worden gebruikt om bepaalde persoonlijke voorkeuren van bezoekers te monitoren. Op basis hiervan kan uw browser uw website ervaring aanpassen. Denk hierbij aan het plaatsen van advertenties op andere sites, van een aanbieder die u eerder bezocht heeft. Dit soort cookies worden niet langer dan één jaar bewaard.

Advertentie cookies:

Hotjar:

Social Media cookies:

7. Beveiliging

Indien nodig behoudt Marketingkraam zich het recht om fysieke kopieën te maken van persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld voor het opstellen van contracten zijn. Deze worden beveiligd bewaard.

Uw digitale persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten waarop uw gegevens zijn opgeslagen zijn tevens vergrendeld met een wachtwoord. Hierbij gaat het enkel om de noodzakelijke apparaten.

Ook wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door ‘’https’’ beveiliging. Dit betekent dat uw verbinding met Marketingkraam privé is. Gegevens die worden verzameld van de website zijn beveiligd via TransIP Responsible disclosure policy.

Volledigheidshalve, meer informatie over online beveiliging:

 • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Beveiliging van verzamelde gegevens via TransIP Responsible disclosure policy

8. Uw rechten

8.1 Recht op inzage
Te allen tijde heeft u het recht uw gegevens op te vragen, die bij Marketingkraam zijn vastgesteld en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens.

8.2 Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet of zijn deze veranderd? Dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren door Marketingkraam.

8.3 Recht op overdracht van gegevens
Wenst u over te stappen naar een andere partij? Dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij zorgt Marketingkraam ervoor dat uw gegevens netjes worden overgedragen aan de andere partij.

8.4 Recht op het wissen van gegevens
U heeft in bepaalde gevallen het recht om Marketingkraam te vragen uw persoonsgegevens te vernietigen. Dit kunt u doen met een beroep op het recht van vergetelheid. In de volgende situaties moet Marketingkraam uw persoonsgegevens vernietigen:

Marketingkraam heeft uw gegevens niet meer nodig voor doelen waar Marketingkraam de gegevens voor verzameld heeft.
U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven aan Marketingkraam om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in.
U maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens. U heeft een absoluut recht om bezwaar te maken tegen directe marketing. Zijn uw belangen groter dan die van Marketingkraam met betrekking tot verwerking van uw gegevens? Dan heeft u een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, pas dan wanneer is vastgesteld dat uw belang zwaarder weegt.

Wanneer Marketingkraam uw gegevens onrechtmatig zou verwerken, heeft u direct de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van uw gegevens.

Wanneer Marketingkraam een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is Marketingkraam verplicht om uw gegevens te wissen. Hierbij kan het gaan om de wettelijke bewaarplicht van facturen.
Wanneer de gegevens verstrekt zijn aan Marketingkraam door een minderjarige die de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt en Marketingkraam geen toestemming van een ouder/wettelijke vertegenwoordiger heeft voor het verwerken van de persoonsgegevens.

Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG. Zie voor meer informatie de volgende pagina.

8.5 Recht op het indienen van een klacht
U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Marketingkraam niet op de juiste wijze met uw gegevens is omgegaan. Dat kan via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt deze klacht dan af.

8.6 Recht op stop van gegevensgebruik
U heeft te allen tijde het recht om Marketingkraam het gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten.

8.7 Gebruik maken van uw rechten/bezwaar maken
Te allen tijde kunt u Marketingkraam informeren over dat u gebruik wilt maken van één van de bovenstaande rechten. Daarbij kunt u altijd bezwaar maken tegen (een gedeelte van) de verwerking van uw persoonsgegevens. Zowel het gebruik maken van uw rechten als het bezwaar maken geschieden via de volgende procedure.

Indien u bezwaar wilt maken of gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een e-mail sturen naar info@marketingkraam.nl. Hierna worden uw gegevens gecontroleerd met de gegevens die wij in ons systeem hebben staan. En zullen wij om een verificatie van de gegevens vragen. Hiermee waarborgen wij de privacygegevens en zijn wij zeker dat het verzoek daadwerkelijk wordt ingediend door de persoon waarover het verzoek gaat.

9. Plichten

Marketingkraam verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Het gaat hier om een commercieel belang. Denk aan het aanbieden van diensten van Marketingkraam. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van diensten/werkzaamheden. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan Marketingkraam de diensten niet (naar behoren) aanbieden en uitvoeren.

Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Marketingkraam behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Marketingkraam dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van Marketingkraam. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Marketingkraam kan te allen tijde deze privacyverklaring eenzijdig wijzigen. Wanneer dit gebeurt zullen betrokken partijen hiervan op de hoogte worden gesteld, minimaal een maand voordat de wijziging wordt doorgevoerd. U heeft vanaf het moment van op de hoogte stelling de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de wijzigingen via de voorgeschreven procedure in hoofdstuk 8 onder 7 van deze privacyverklaring.

Heeft u vragen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande gegevens!

Marketingkraam
info@Marketingkraam.nl

Adres: Bernadottelaan 13 (ruimte 1.C.3) | 3527 GA | Utrecht
Kamer van Koophandel: 83844201
Btw-nummer: NL863006772B01